ONS VERHAAL

"Started from the bottom, now we're here"

started from the bottom now we here.jpg

Kolamela betekent in het Otetela (een Bantoetaal gesproken door het Tetela volk in de Democratische Republiek Congo) 'geloof hebben in iets'.

Kolamela werd 3 mei 2014 opgericht door Lieven Miguel Kandolo (ex-voorzitter) samen met de medeoprichters: Aurore Domingo, Carine Tanziama (ex-vrijwilliger), Clélia Twagirayesu (ex-vrijwillger), Joel-François Ndombe, Jonathan Abed Ipayo (ex-vrijwillger) en Naomi Mpese-Salamu. Deze  ambitieuze groep jongeren engageerde zich om een socio-culturele zelforganisatie te vormen door én voor jongeren met een Sub-Sahara Afrikaanse migratieachtergrond. Deze doelgroep heeft vaak te kampen met net meer uitdagingen in de zoektocht naar hun identiteit. Opgroeien tussen twee culturen wekt veel vragen op en het gevoel van ‘erbij te horen’ en dus ook gezien te worden als volwaardig mens met een migratieroots ontbreekt vaak in onze samenleving.

Het begon met voor jongeren met een migratieachtergrond een veilige ruimte te creëren waarin zij hun talenten aan de buitenwereld konden onthullen en hun dubbele identiteit ervaren als een echte verrijking. In de loop van de jaren kwamen wij met vernieuwde ambities. Naast een veilige ruimte te creëren, streven wij onze doelgroep  te versterken door expertise op te bouwen en te delen. Wij zijn erg trots op de vooruitgang die we als organisatie in het maatschappelijk middenveld hebben geboekt.