doel-missie-visie-bepalen.jpg

MISSIE & VISIE

 

MISSIE

Kolamela versterkt en ondersteunt jongeren met een Sub-Sahara Afrikaanse migratieachtergrond in hun identiteitsontwikkeling. Daarnaast dragen wij bij aan het inclusiviteitsverhaal in Vlaanderen en Brussel. Bij inclusiviteit draait het alles om mensen betrekken in al hun diversiteit. Als organisatie gaan we in dialoog met verschillende gemeenschappen, stimuleren samen zelfreflectie en fungeren als bruggenbouwer tussen verschillende gemeenschappen.

VISIE

Met de missie van onze organisatie altijd in het achterhoofd, willen wij jongeren met een Sub-Sahara Afrikaanse migratieachtergrond zich comfortabel laten voelen in hun identiteit. We willen hun identiteit laten ervaren als een meerwaarde. We hopen dat op die manier jongeren opgroeien tot geëngageerde burgers, die werken naar een betere toekomst voor iedereen en hun dubbele identiteit benutten als bijzondere brugfunctie tussen verschillende gemeenschappen in onze diverse samenleving.